«Crist es feu per nosaltres obedient fins a la mort i una mort de creu»

Fl. 2, 8-9