Equip Litúrgic

És un grup de persones cristianes que pertanyen a una comunitat eclesial (Parròquia), i són conscients de la importància fonamental que la litúrgia té a la vida de la seva comunitat, com a “font i cimal de la vida de l’Església” (SC 10). Busquen promoure la participació litúrgica de la comunitat.

Missa de Festa Major - Litúrgia

Sacrosanctum Concilium n. 10.

La litúrgia, amb tot, és el cim al qual tendeix l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla tota la seva força. En efecte, els treballs apostòlics s’encaminen a això: que tots els qui han estat fets fills de Déu per la fe i el baptisme es reuneixin, lloïn Déu en l’Església, participin en el sacrifici, i mengin del sopar del Senyor.
D’altra banda, la litúrgia empeny els fidels a esdevenir, un cop saciats dels «sagraments pas- quals», «un sol cor per la pietat»; demana que
«mantinguin vivent allò que reberen per la fe», i la renovació de l’aliança del Senyor amb els homes, en l’eucaristia, empeny i encén els fidels a la cari- tat de Crist que els esperona. Per tant, la gràcia ens ve de la litúrgia i, sobretot, de l’eucaristia com de la font, i obté, amb la màxima eficàcia, aquella santificació dels homes en Crist i aquella glorificació de Déu on s’encaminen, com a fi, totes les altres activitats de l’Església.

Serveis de l’equip litúrgic

La cura de la digna celebració dels Sagraments del Senyor a la nostra Parròquia.

Això inclou:

Preparar conjuntament amb el Sr. Rector de la Parròquia les divereses celebracions litúrgiques.

Motiven la participació de tota la comunitat a les diferents celebracions.

Concert d'orgue i cor 2023 - Coral Canigó

Es preocupen de la cura del temple parroquial.