Vida Creixent
Créixer en l’Esperit

Cridats a créixer

Vida Creixent som un moviment laic de jubilats i de gent gran que ens reunim mensualment per a créixer en la Fe, fomentar l’Amistat voluntat de ser membres actius de l’Església i de la nostra Societat.

Volem viure aportant el missatge evangèlic als jubilats i a la gent gran, posant el cabal de fe i d’experiència, en l’acolliment i al servei de l’Església i de la Societat.

Fonamentem el nostre moviment en: l’espiritualitat, l’apostolat i l’amistat.

Mai ens volem jubilar de la vida, amb maduresa i superant nostàlgies del passat, volem aportar l’aprenentatge viscut tot compartint el que la vida ens ha donat: l’equilibri, l’experiència i l’amor, per de continuar construint una societat millor.

Formant part del nostre moviment, ens trobem també amb altres grups de la nostra comarca i del nostre bisbat. També una vegada o dos a l’any ens trobem amb la resta de grups dels diferents bisbats de Catalunya en una Jornada que sempre esdevé multitudinària i festiva.