Invitació Primera Conferència quaresmal 2024

La ferida ecològica.

A la sala de plens de l’Ajuntament de Tremp i en col·laboració del consistori i la Parròquia de la Mare de Déu de Valldeflors, el dia 29 de febrer de 2024, es dugué a terme la Conferència Quaresmal que el Dr. Francesc Torralba pronuncià sobre “La Ferida Ecològica”. Parlà de la situació actual del nostre planeta, des de la mirada científica i prenent com a referent les encícliques del papa Francesc: “Laudato si” i “Laudate Deum”.
El conferenciant fou presentat per la il·lustríssima alcaldessa, que donà la benvinguda en nom de Tremp i en describí l’extens currículum universitari. El Sr. Rector presentà la Conferència en el marc de la Quaresma i donà pas a la veu del Dr. Torralba.

La ferida ecològica - Salutació alcaldessa
La ferida ecològica - Salutació Sr Rector

El nostre món té un diagnòstic de “situació reservada”.

Inicià l’exposició amb un clar diagnòstic: vivim en un món emmalaltit com ens ho mostra, l’escalfament del planeta; la contaminació acústica, lumínica i ambiental; el forat d’ozó de la capa atmosfèrica; la desertització cada vegada més accentuada de zones del planeta, entre d’altres. Aquest diagnòstic ens aporta una: “Situació Reservada”.

La ferida ecològica - Participants 1
La ferida ecològica - Participants 2
La ferida ecològica - Conferència Dr Torralba

Hi ha diverses actituds davant la realitat ecològica que vivim.

Davant d’aquesta realitat àmpliament descrita hi podem descobrir diverses “Actituds” com:

  • Els Negacionistes: són els qui neguen la ferida ecològica i, per tant, segons el seu parer, no cal cap canvi o bé són els que no els preocupa res: no cal reciclar, ni cuidar la natura perquè no està tan malament.
  • Els Neo-rurals: són els que voldrien que tothom tornés al segle XVIII i a viure en la natura i únicament dels fruits que dona la terra retornant a una “Ecologia” sense cap evolució ni mirada moderna.
  • Els Apocalíptics: els que pensen que tot està tan malament, que no cal fer-hi res, perquè no som a temps per reparar-ho, per això cal aprofitar per viure i gaudir de què tenim.
  • La Consciència Global: els que posen l’accent en la multiplicitat de factors que intervenen en la realitat del nostre entorn, en el qual som interdependents els uns dels altres.

Hem de procurar una sostenibilitat que permeti l’avanç però no el mal al nostre món.

El conferenciant proposà, com a camí de sortida a aquesta “Ferida Ecològica” que ens havia descrit, treballar i aprofundir en la interdependència per adonar-nos que no som propietaris del món, i a través de l’austeritat personal i col·lectiva, sobretot en el consum responsable, arribar a assolir una autèntica “Conversió Ecològica”. Aportà com a solució la “Sostenibilitat”, és a dir, sí al progrés cientificotècnic sense mals ni seqüeles irreversibles, que ens porti a una visió de futur un xic més optimista que l’actual de cara a les generacions futures.
En aquest sentit, clogué la seva intervenció recordant-nos que ens cal incrementar el pensament crític, sobretot en l’educació de les noves generacions (dificultat que constata com a clar repte en la seva tasca universitària).

L’aplaudiment i la gran participació dels presents, clogué l’acte.

Un torn de preguntes obertes del nombrós públic assistent clogué l’acte, en el qual s’acomiadà el conferenciant amb un llarg aplaudiment, mentre se li lliurava una panera de productes de la nostra terra.

Escrit per: M. Ribera P. i J. Pujol H.

Entrada similar