La força de la comunitat

Dr. Francesc Torralba

Professor de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i
membre del Pontifici Consell per la cultura.
7 de març a les 20h. – Basílica Mare de Déu de Valldeflors

Obrir la Bíblia i aprende-la a llegir

Mn. Armand Puig i Tàrreg

Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i
Rector del Seminari Major Interdiocesà.
30 de març a les 20h. – Basílica Mare de Déu de Valldeflors

Us convidem!

Entrada similar