Jornada de la
Sagrada Família


“Els cristians mirem de nou vers aquella llar modèlica de Natzaret, per descobrir-hi els grans valors familiars i d’estimació que el Fill de Déu ha santificat en venir al món”.

Jornada de la Sagrada Família

Jesús, Maria i Josep continuen essent per a nosaltres els models d’unió, de convivència, de laboriositat, d’obertura, de respecte, de pregària i d’amor mutu.

Aquest diumenge és la festa de la Sagrada Família” dia en que els cristians mirem de nou vers aquella llar modèlica de Natzaret, per descobrir-hi els grans valors familiars i d’estimació que el Fill de Déu ha santificat en venir al món”. Expressa que “Jesús, Maria i Josep continuen essent per a nosaltres els models d’unió, de convivència, de laboriositat, d’obertura, de respecte, de pregària i d’amor mutu”.
Diu que “fa uns anys, la Comissió dels Episcopats de la Comunitat Europea va demanar que la família esdevingués una prioritat de tots els Estats europeus, i va elevar unes propostes detallades per a una estratègia familiar que converteixi Europa en “la regió del món més amiga de la família””.
Considera que “les legislacions europees han de vetllar per la protecció social, el temps de treball, la igualtat real entre homes i dones, l’habitatge…”.
Explica que “l’estratègia que els Episcopats aconsellaven contenia propostes detallades per a assolir 6 grans objetius:
– “Millorar la integració de les persones grans en la societat, ajudant en primer lloc les seves pròpies famílies a ajudar-los.
– Promoure reglamentaciones i polítiques més justes a favor dels infants, la seva protecció i la seva educació integral.
– Promoure reglamentacions i polítiques més justes per al matrimoni i els pares i mares de família.  
– Promoure llaços més propers entre generacions.
– Donar suport públic a les famílies que es troben amb necessitats particulars i
– Promoure associacions familiars i una millor representació de les famílies en la vida pública, especialment pel que fa a l’educació.
Finalment, diu que “la promoció de la família en darrer terme farà que els ciutadans europeus siguin més feliços, promourà una major cohesió social, tindrà un efecte positiu en la salut pública i, d’aquesta manera, contribuirà a invertir la disminució de l’índex de natalitat a Europa”.

+ Joan Enric Vives i Sicilia

Entrada similar