Setmana Santa 2024, Tremp

Viscuda amb una gran expectativa i un profund respecte.

Diumenge de Rams.

Poc abans de les 12 del migdia del diumenge 24 de març, la plaça de l’Església de Tremp ja era plena de gent, de totes les edats, amb palmes, palmons i rams d’olivera a les mans, tot esperant que, puntualment, a les 12 del migdia s’iniciessin les celebracions de Setmana Santa d’enguany amb la Solemne Benedicció de Rams.

Després de la salutació i la lectura evangèlica que ens narra l’entrada de Jesús a la Jerusalem fa més de dos mil anys, els trempolins i les trempolines alçaven els seus palmons i rams per a rebre les gotes d’aigua que beneïen totes les persones congregades, i que van entrar al temple cantant l’“Hosanna al fill de David”, omplint-lo per a celebrar l’Eucaristia.

Amb un silenci respectuós, es pronunciaren les lectures i la Passió de Jesús que fou proclamada a tres veus i comentada pel Sr. Rector en l’homilia. La participació fou activa en la resta de la celebració eucarística que inaugurava la Setmana Santa a Tremp.

Dimecres Sant.

Dimecres Sant, abans, durant i després de la celebració de l’Eucaristia vespertina, els sacerdots de la parròquia atengueren els fidels que volien rebre el sagrament de la Penitència.

Monument Dijous Sant - Tremp 2024

Dijous Sant

Jesús ens ensenya a servir

La Cena del Senyor fou celebrada el vespre del Dijous Sant amb la participació dels infants que preparen enguany la seva primera comunió. Ells foren els destinataris del “Signe de Servei”, que es relatà abans en l’evangeli que havia estat proclamat a l’assemblea: “Jesús renta els peus dels seus deixebles”, per això el sacerdot traient-se la casulla i  cenyint-se amb la tovallola, va rentar els peus dels infants i els els eixugava a la vista de tots, repetint aquest gest de Jesús que ens ensenya a servir els nostres germans.

Jesús mana que fem memorial seu

Tot recordant que Jesús institueix el nou àpat Pasqual i ens mana fer memorial seu, el poble fidel combrega i la reserva és conduïda al Monument, prèviament preparat i ornamentat amb els palmons de Rams i flors. Els sacerdots, que havien servit a l’altar, i els infants, amb ciris encesos, formaven la processó per portar el Santíssim a la capella de sant Bonifaci, on hi havia el monument. Mentrestant es cantà el “Tantum ergo”. Seguidament, els fidels pogueren atansar-se a visitar-lo. D’aquesta manera es clogué la celebració.

Divendres Sant

Via Crucis

Divendres Sant al matí va tenir lloc, als carrers de Tremp, el tradicional “Via Crucis”, que sortí des de la parròquia. Aquesta secular i molt antiga tradició, popularitzada principalment pels franciscans, a manera de “fotografia” ens va desgranant en cada una de les catorze estacions que el componen, el meditat “Camí de Creu” de Jesús, amb les diverses mirades i accions dels qui el veuen passar: des del moment que és pres a l’hort de les oliveres fins a la seva mort a la Creu, al “Gòlgota”. Els trempolins i les  trempolines acompanyaren la Creu que presidia aquest pietós acte.

Viacrucis Tremp - Divendres Sant 2024
Setmana Santa 2024 a Tremp
Viacrucis Tremp - Divendres Sant 2024
Setmana Santa 2024 a Tremp - Via Crucis

Passió del Senyor Jesús

A la tarda, a l’església es va celebrar la Litúrgia de Divendres Sant de la Passió del Senyor, proclamada a tres veus, en la Litúrgia de la Paraula que va ser precedida d’un silenci en què el celebrant l’inicià de boca terrosa davant l’altar nu, sense cap ornament, ciri ni mantell. Després d’una breu homilia, un ampli diàleg entre el monitor, la pregària sacerdotal i la resposta de l’assemblea es feu palesa la Pregària dels Fidels; per a les intencions de tots els estaments i realitats humanes en què convivim diàriament.

Al centre de la celebració es presentà la Creu, que fou introduïda pel sacerdot. Fou situada en el camí vers l’altar, per ser mostrada i després adorada col·lectivament. La Comunió i la reserva del Monument, precedit del res del Parenostre, clogueren la celebració; despullant-se l’altar en silenci.

Setmana Santa 2024 a Tremp

Processó del Sant Sepulcre

Al vespre d’aquest Divendres Sant, la pluja, que havia estat llargament pregada i esperada, només ens permeté fer, d’una manera ràpida, un breu recorregut dels diversos Passos de la Processó, que la Parròquia de la Mare de Déu  Valldeflors en col·laboració amb la Confraria de la Puríssima Sang i de l’Ajuntament de Tremp havien preparat i organitzat amb força antelació, i que, malgrat el temps plujós, tingué abundant participació. D’aquesta manera es recuperà tal tradició després de quatre anys d’inactivitat.

Dissabte Sant – Vetlla Pasqual.

El vespre de Dissabte Sant, la plaça de l’església acollí els fidels, que amb la benedicció del Foc Nou i presidits pel Ciri Pasqual d’ell encès, entraren al temple il·luminats per la Llum Nova que lloava el Pregó Pasqual enaltint el Ciri, la seva Cera i la seva Llum (imatge del Crist Ressuscitat). La Paraula, que es proclamava encara a mitja llum, ens va fer un repàs bíblic des de la creació fins que amb el cant del Glòria, el repic solemne de les campanes i l’encesa de llums de l’església, des de l’altar es donà pas a la celebració de la Pasqua del Ressuscitat que fou aclamat amb l’al·leluia solemne i entonat abans de la proclamació de l’Evangeli, que ens descrivia la Resurrecció del Crist.
Vetlla Pasqual Tremp 2024

Una vibrant homilia ens conduí a la Benedicció de l’aigua baptismal, la Renovació de les Promeses del Baptisme i l’Aspersió a tot el poble. La litúrgia de l’Eucaristia, amb el cànon romà, ens recordà una part de la llarga llista dels sants del primer segle de cristians, i la comunió que amb ells compartim en combregar el misteri eucarístic. La Benedicció final amb l’al·leluia, que vàrem repetir tots, clogué la celebració amb el desig d’una: bona Pasqua!

Setmana Santa 2024 a Tremp
Vettla Pasqual 2024 - Tremp 2024

Diumenge de Pasqua

Al·leluia, al·leluia, al·leluia!

Crist ha resuscitat, al·leluia i ens fa passar de mort a vida, al·leluia.
Avui per tota la terra, el poble dels redimits canta al·leluia, al·leluia!

La Solemne Missa inicià amb la magistral interpretació del Messies de Händel

Amb el solemne Al·leluia del Messies de Händel que l’organista (Sra. Meritxell Fortuny) feu sonar magistralment a la nostra Basílica, plena de gent. A les 12 del migdia inicià la Celebració Eucarística del diumenge de Pasqua.

Agraïment a tothom qui ha fet possible la celebració d’aquesta Setmana Santa.

La celebració la va cloure el Sr. Rector amb un agraïment a totes les persones que havien col·laborat en la preparació i realització de tots els actes de la Setmana Santa d’enguany. Seguidament, es donà la paraula a la Sra. Alcaldessa que mostrà el mateix respecte de la recuperació de la Processó de Divendres Sant.

Setmana Santa 2024 a Tremp
Setmana Santa 2024 a Tremp

Entrada similar