Sintesí de la primera sessió general del Sinode de l’Església.

Dissabte 28 d’octubre de 2023, en acabar la primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que va tenir lloc del 4 al 29 d’octubre de 2023 a la Ciutat del Vaticà amb el tema «Per una Església sinodal. Comunió, participació, missió», es va fer públic l’informe de Síntesi «Una Església sinodal en missió», amb tots els punts tractats i aprovats per l’Assemblea. S’hi ofereixen reflexions i propostes sobre temes com el paper de la dona i els laics, el ministeri dels bisbes, el sacerdoci i el diaconat, la importància dels pobres i els migrants, la missió digital, l’ecumenisme, els abusos, l’escolta a tothom o nous llenguatges.
Aquesta Síntesi es treballarà durant tot un any a nivell de diòcesis fins a la propera Assemblea de l’octubre de 2024.
Oferim la versió catalana d’aquest document (Sintesí de la primera sessió general del Sinode de l’Església). I aquí podeu trobar-la en altres llegües.

Sintesí primera sessió general Sinode Església

Entrada similar