El temps de durant l’any, anomenat també “ordinari” per distingir-lo dels temps “forts” (Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua), comprèn 34 setmanes dividides en 2 etapes: una abans del cicle Pasqual i una segona després de conclòs aquest (després de la Pentecosta). En aquest any 2023, la primera etapa va del 9 de gener fins al 21 de febrer i compren 7 setmanes. La segona etapa va des del 29 de maig fins al 2 de desembre i compren les setmanes 8 a la 34.

El Temps “Ordinari”, bona ocasió per fer present el Crist

En aquest temps de durant l’any no se celebra cap aspecte particular del misteri cristià, com es fa en els temps “forts”. Sinó que, en la lectura continuada de l’evangeli, enguany segons sant Mateu, es procura aprofundir en la persona de Crist. Que no sigui un temps “fort”, no és de cap manera un temps feble o menys intents. El temps de durant l’any, esdevé un temps intensíssim de la vida cristiana on cada diumenge se celebra la gloriosa resurrecció del Senyor, escoltant la seva Paraula i repetint la fracció del pa. Escoltant la Paraula de Déu i meditant-lo en el nostre cor, anem creixent en el coneixement del Senyor i alhora el fem present en la nostra vida.

Escrit per:

Mn. Joan Pujol i Balcells
Delegat diocesà per a la Vida Consagrada
Custodi de la Basílica del Sant Crist de Balaguer

Entrada similar