Cadena de Pregària per les vocacions 2023

cadena de pregària per les vocacions 2023

La nostra Parròquia s’uneix a la Cadena de Pregària per les Vocacions 2023.

Com es costum, durant el mes de novembre els 10 Bisbats amb Seu a Catalunya ens proposem pregar per les vocacions d’una manera continuada durant cada dia del mes. Com a Bisbat d’Urgell ens correspon unir-nos a aquesta Cadena de Pregària els dies 6,16 i 26 de novembre.

A continuació trobaràs l’enllaç per descarregar el material corresponent i participar així d’aquest signe d’unitat cristiana.

La vocació, font de nova vida.

Del missatge del Sant Pare Francesc per la Jornada Mundial de les Vocacions 2023

Gràcia i missió: do i tasca

Benvolguts germans i germanes, la vocació és do i tasca, font de vida nova i d’alegria veritable. Que les iniciatives de pregària i animació vinculades a aquesta Jornada puguin reforçar la sensibilitat vocacional en les nostres famílies, en les comunitats parroquials i en les de vida consagrada, en les associacions i en els moviments eclesials. Que l’Esperit del Senyor ressuscitat ens tregui de l’apatia i ens concedeixi simpatia i empatia, per a viure cada dia regenerats com a fills de Déu Amor (cf. 1Jn 4,16) i ser al nostre torn fecunds en l’amor: capaços de portar vida a tot arreu, especialment on hi ha exclusió i explotació, indigència i mort. Perquè es dilatin els espais de l’amor[4] i Déu regni cada vegada més en aquest món.

Que en aquest camí ens acompanyi la pregària composta per sant Pau VI per a la primera Jornada Mundial de les Vocacions, l’11 d’abril de 1964:

«Jesús, Pastor diví de les ànimes, que has cridat els Apòstols per a fer-los pescadors d’homes, atrau a tu també les ànimes ardents i generoses dels joves, per a fer-los els teus seguidors i els teus ministres; fes-los partícips de la teva set de redempció universal […], entreobre’ls els horitzons del món sencer […]; perquè, responent a la teva crida, prolonguin aquí a la terra la teva missió, edifiquin el teu Cos místic, que és l’Església, i siguin “sal de la terra i llum del món” (Mt 5,13)».

Que la Mare de Déu us acompanyi i us protegeixi. Amb la meva benedicció.

Roma, Sant Joan del Laterà, 30 d’abril de 2023, IV Diumenge de Pasqua.

Entrada similar