Full Parroquial – Març 2024.

El Full Parroquial de març 2024 de la Parròquia Mare de Déu de Valldeflors Tremp, conté les darreres notícies de més relleu a la nostra Parròquia.

Full Dominical – Març 2024.

El Full Dominical conté les darreres notícies de més relleu del nostre Bisbat..

Camí de la Pasqua

El camí de la Quaresma ens recorda els quaranta anys que passà el poble de Déu pel desert abans d’arribar a la terra promesa. Quaranta anys caminant pel desert, això vol dir quaranta anys de dificultats, però també de l’experiència de la companyia de Déu i de la seva ajuda constant amb diferents miracles.
Jesús curiosament passà quaranta dies al desert, quaranta dies que li comportaren dificultat donat que els fa pregant i dejunant, per això aquest fet l’associem a pelegrinar del poble de Déu vers la nova vida en la terra promesa.
A avui dia, aquest camí, el de la Quaresma, ho fem amb Jesucrist tot just recordant el seu pas pel desert i identificant-nos amb el poble de Déu en camí cap a la nova vida que ens porta.
Aquesta nova vida ens ve gràcies a la resurrecció de Crist, per això la Pasqua és l’horitzó de la nostra vida. Per això fem la Quaresma com un camí que ens porta cap a l’alegria i la celebració de la Pasqua.

Mn. Alfons

Entrada similar