Setmana Santa - Tremp 2024

Què és la Setmana Santa?

El conjunt de dies que va des de la celebració de l’entrada triomfal de nostre Senyor Jesucrist i que recordant la seva passió i mort, finalitza amb la celebració de la seva gloriosa resurrecció. El conjunt d’aquestes celebracions es fa al llarg d’una setmana que comença en diumenge (de Rams) i acaba amb la celebració de la Vetlla Pasqual el dissabte següent incloent de manera especial el Diumenge que la segueix, que esdevindrà el Diumenge de Pasqua.

Els seus origens.

Els seus orígens els trobem al gran esdeveniment que va viure el poble de Déu i que significà  el pas de l’esclavitud sota el jou dels egipcis, vers la llibertat  que els hi donà Déu per mitjà de Moisès. La narració d’aquests fets la trobem a la Bíblia, més exactament al llibre de l’Èxode.

Signes de la Setmana Santa
Passió, mort i resurrecció de Jesús

El cor de la Setmana Santa.

El cor de la Setmana Santa el constitueix la celebració del Tríduum Pasqual, conformat per la celebració de la Passió, mort i resurrecció del nostre Senyor Jesucrist.

La santa mare Església considera deure seu celebrar amb un sagrat record els dies determinats, a llarg de l’any, l’obra salvífica del seu diví Espòs. Cada setmana, el dia que va anomenar «del Senyor», commemora la seva Resurrecció, que un cop a l’any celebra també, juntament la seva santa Passió amb la seva glòriosa Resurrecció, a la màxima solemnitat de la Pasqua.
A més, al llarg de l’any desenvolupa tot el misteri de Crist, des de l’Encarnació i el Nadal fins l’Ascensió, Pentecosta i l’expectativa de la feliç esperança i vinguda del Senyor.
Commemorant així els misteris de la Redempció, obre les riqueses del poder santificador i dels mèrits del seu Senyor, de manera que, en certa manera, es fan presents en tot temps perquè els fidels puguin posar-se en contacte amb ells i omplir-se de la gràcia de la salvació.
Sacrosanto Concilium 102
Què és la Setmana Santa?

Entrada similar