Full Parroquial – Juny 2024

El Full Parroquial – Juny 2024.

El Full Parroquial de juny 2024 de la Parròquia Mare de Déu de Valldeflors Tremp, conté les darreres notícies de més relleu a la nostra Parròquia..

Full Dominical Juny 2024.

El Full Dominical conté les darreres notícies de més relleu del nostre Bisbat.

Himne al Sagrat Cor de Jesús

Oh cor, dolça arca de la llei;
no de l’antiga servitud,
sinó de gràcia i perdó,
misericòrdia i amor.

Oh cor, sagrari immaculat
de l’aliança del nou temps;
temple més sant que no l’antic,
i vel millor que l’esquinçat.

La caritat us ha volgut
nafrat i fes palesament
perquè les plagues venerem
de l’invisible i gran amor.

Crist sacerdot, que va sofrir
místicament i cruentment,
l’holocaust doble ens ofereix
sota aquest símbol de l’amor.

¿Qui a l’Aimador no darà amor?
¿Qui, redimit, no l’aimarà,
i en aqueix cor es triarà
sojorn i estatge sempiterns?

Rebeu lloances, oh Jesús,
que vesseu gràcia des del cor,
amb l’etern Pare i l’Esperit,
ara i per segles infinits. Amén

Entrada similar