Solemne celebració de St. Bonifaci

Solemne celebració de St. Bonifaci.

Mentre a les campanes de la Basílica de la Mare de Déu de Valldeflors hi sonaven les 12 del migdia, d’aquest 14 de Maig, començava, puntualment, la celebració de l’Eucaristia amb la nau de l’església parroquial que era plena de fidels disposats a viure la Missa Solemne en honor del copatró de la nostra ciutat de Tremp.

El só de l’orgue, magistralment interpretat per la Sra. Meritxell Fortuny, que va acompanyar i solemnitzar tota la celebració, que fou presidida per Mn Joan Pau Esteban,  rector de Sort i Arxipreste del Pallars Sobirà i que va ser concelebrada pel trempolí Mn Bonifaci Fortuny, pel P. Antoni Faceries i pel Sr. rector de de la nostra Parròquia. La corporació municipal encapçalada per l’alcaldessa de Tremp Il·lma. Sra. Silvia Romero i regidors dels diversos grups municipals i molts trempolins i trempolines varen assistir a la celebració festiva.

Solemne celebració de St. Bonifaci

Abans de la celebració i en acabar, així com ho feu el celebrant en començar la Missa, molts trempolins varen expressar la seva felicitació a Mn Bonifaci en celebrar un any més el seu sant entre nosaltres, cosa que ell agraïa amb un molt visible somriure a la cara.

Solemne celebració de St. Bonifaci.

En la homilia Mn Joan Pau destacà a sant Bonifaci com aquell qui tota la seva vida honorà el seu nom amb el seu “bon fer” com a actitud vital. Aquest bon fer, com a tarannà d’actitud vital, es reclamat com a molt necessàri pel nostre convuls present. En desglossar la Paraula de Déu proclamada, la seva reflexió propicià un mirada a l’entorn de com descobrim i vivim la presència de Déu a les nostres vides, i l’experimentem com aquell Pare bondadós que ens acompanya en tot moment, malgrat que que no sempre en siguem plenament conscients. Presència que es mostra molt evident en la fortalesa davant el martiri del nostre patró sant Bonifaci, a qui honorem la seva festivitat.

La solemne celebració de St. Bonifaci es va cloure amb el cant dels goigs del nostre sant i amb la posterior veneració de la seva relíquia, que, com és ben conegut, es conserva en el preciós retaule de la capella lateral de sant Bonifaci, altrament dita com a capella del Santíssim donat que és on hi ha permanentment la Reserva Eucarística.

Entrada similar