Què és la Cendra?
Què és la Cendra?

Segons el Diccionari d’Estudis Catalans (DIEC) la Cendra és un residu mineral pulverulent de la combustió de la fusta, del carbó, etc. És a dir, una pols resultat d’allò que s’ha cremat i consumit. A més, la cendra, a la pagesia, és utilitzada per allunyar plagues, eliminar fongs i cicatritzar branques ferides. Per aquestes característiques esdevé el signe propi del temps de conversió i purificació, la cendra doncs és el signe visible de l’inici de la Quaresma.

Aquestes característiques són una inspiració per a fer una sèrie d’accions en la nostra vida, si de veritat volem portar a la realitat el que representa la imposició d’elles damunt el nostre cap. Certament no hem de calar foc a les nostres llars, sinó mes aviat, hem de pensar en quines són aquelles accions de la nostra vida que necessiten ser cremades i reduïdes a la pols. Trobarem que són aquelles que no ens porten felicitat, són aquelles que d’alguna manera ens amoïnen, que ens porten esclavitud i ens fan mal. Cal pensar-ho i tenint-ho clar, cal posar en marxa aquesta acció que ens portarà a una neteja-purificació de les accions a la nostra vida.

Però no ens quedem només en aquesta acció bàsica, sinó que fent-la ens adonem que ens porta a un exercici molt important, el del canvi, el de la conversió, el de reconèixer que a la nostra vida, de tant en tant, és necessari fer neteja d’aquestes coses, que al final reconeixem com a pecat. Diem pecat d’elles. Sí, perquè causen mal, a nosaltres mateixos i a aquells qui es veuen afectats per elles. I per això, per assolir una realitat més profunda del signe de la cendra, hem de cercar el sagrament de la reconciliació i del perdó. Perquè rebent-lo portarem a la realitat l’última característica i significat de la cendra, el de ser abonament per tindre una bona collita; és a dir, per ser millors persones cada dia.

Mn. Alfons

Entrada similar